dissabte, 29 de desembre de 2012

L'EDUCACIÓ I LES TIC

La relació entre l'educació i les TIC cada vegada és més estreta. Són dos temes aque actualment van molt lligats, ja que s'enriqueixen mútuament. Aquest fet em va quedar encara més clar després d'assistir a l'ITWorldEdu2012 a la conferència de l'Enrique Dans, professor de Sistemes d'Informació a l'IE Business School i tractava sobre l'impacte de les xarxes socials i de les noves tecnologies en el món de l'educació.

Va començar la xerrada recordant en què es basava l'educació abans: en memoritzar conceptes. L'accès al coneixement era complex, per això s'emmagatzemava en llibres perquè fos més accessible. La lectura anava acompanyada per l'explicació del professor que ajudava a comprendre el llibre i fomentava que es fixessin bé els conceptes a través d'activitats repetitives i mecàniques. Tot això, propiciava un entorn molt unidireccional on els alumnes gairebé no participaven ni interactuaven entre ells. Ara bé, la generació actual és diferent. Vivim en un temps on la revolució tecnològica té una gran influència, l'ús i el coneixement de les noves tecnologies és essencial. D'alguna manera, totes aquestes noves eines se'ns presenten com una oportunitat per canviar la manera d'ensenyar: les TIC poden esdevenir el suport perfecte per millorar l'educació. 

A partir d'aquí, el senyor Dans ens va explicar diferents maneres d'integrar algunes eines a l'aula. Per exemple, utilitzant el Twiter i el Blog per tal que els alumnes puguin expressar els seus pensaments i les seves reflexions a partir de tota la informació que se'ls dóna. A més, que puguin ampliar els temes que més els interessin i redactar entrades o piulades per compartir aquests nous coneixements amb els seus companys. Totes aquestes eines afavoreixen la interacció entre companys, l'intercanvi d'opinions, l'aprofundiment, la recerca d'informació i treballen les compentències lingüístiques i socials. D'aquesta manera, contribueixen a la formació íntegra dels alumnes i complementen els conceptes adquirits dins de l'aula.

Finalment, va remarcar que tot i així, la figura del mestre és fonamental, el seu paper en aquesta nova manera d'educar és primordial. Per ell, el mestre ha de tenir clar què vol explicar, ha d'utilitzar recursos molts diversos,  ha d'educar en valors, ha d'ensenyar a gestionar la informació i a contrastar-la i ha de posseir les anomenades competències digitals.

Per entrendre què signifiquen les competències digitals, he elaborat una presentació on recullo les caracterísitques que hauria de tenir un mestre a l'anomenada Era Digital per part de la UNESCO i de la ITSE.
Per tenir altres punts de vista sobre la relació entre l'educació i les TIC, us deixo una llista de reproducció del YouTube creada per Celes Arteta.

CANVIS

També us deixo una reflexió molt interessant sobre com afecten les xarxes socials a la nostra vida en general. Aquest escrit m'ha fet pensar molt en els canvis. El pas del temps i l'evolució, porten petites modificacions i noves incorporacions a la nostra vida, això són els canvis per mi. La veritat és que aquesta paraula espanta, els canvis sempre són incerts, no sabem si ens llançaran cap a l'èxit o si ens enterraran en el fracàs. Sigui com sigui, són inevitables. Per aquest motiu, hem de saber adaptar-nos a les noves situacions i tirar sempre endavant. Hem d'abandonar l'immobilisme causat per la por i reunir el coratge per començar a caminar sense baranes cap a un futur incert. Veure els canvis com a oportunitats per millorar és la actitud a tenir. Poc a poc, hem d'anar coneixent més aquest nou estat i enriquint-nos d'ell. Finalment, arribarem a una nova situació d'estabilitat en la que ja haurem assimilat els canvis i els haurem incorporat a la nostra vida. En aquest moment, tot ja estarà llest perquè el cicle torni a començar. Així, nosaltres avancem i la vida continua. Mentrestant, hem de saber que la inconstància marca el nostre camí, per això hem de trobar la seguretat dins de la incertesa, hem de trobar la nostra essència per poder aferrar-nos a allò que som i tenir una estrella polar que ens guiï quan estuguem perduts.
Tots aquests pensaments els podem traslladar al camp de l'educació, on cada dia se'ns presenten noves situacions que mai abans havíem hagut d'enfrontar. Els coneixements que haguem anat adquirint ens seran de gran utilitat ja que ens donaran la base teòrica necessària per guiar la nostra actuació. Ara bé, seran l'habilitat per a la improvisació i la capacitat d'adaptació al canvi les que determinaran els resultats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada