dilluns, 31 de desembre de 2012

LA CONCLUSIÓ

L'any acaba i amb ell el trimestre. Ara, és el moment de mirar enrere i veure tot el que hem estat aprenent.

D'una banda, de GITIC he acabat molt sorpresa ja que quan vaig començar el curs i ens van presentar aquesta assignatura, mai hagués imaginat que m'hagués aportat tant. A primera vista, em va semblar que em seria inútil tot el que pugués aprendre, ja que som una generació que domina bastant les noves tecnologies. Però al final, puc assegurar que totes les eines que m'han presentat les deconeixeia per complet! I encara tenia menys idea de com es poden aplicar les TIC i els diferents programes a l'educació. Per tant, ha estat un aprenentatge molt profitós que estic segura que continuaré aplicant i utilitzant.

D'altra banda, de COED vull dir que ha estat una matèria interessant, hem tocat temes de gran rellevància en la nostra formació com, per exemple, el llenguatge, la descripció, la competència comunicativa, les propietats del text, el fet comunicatiu...i hem fet activitats que ens han permés aplicar tota aquesta teoria com la recitació del poema, l'elaboració de l'exposició fotogràfica...Ara bé, el més important que he après ha estat el fet de saber com parlar bé en públic. Trobo que és una capacitat que hem treballar a fons degut a la seva suma importància i que he assolit correctament. En aquest cas, m'agradaria remarcar l'entrada sobre la Competència Comunicativa ja que considero que és la més completa de totes.

Per últim, m'agradaria remarcar que el Blog ha estat una eina molt útil per tal d'assentar tots els continguts treballats i poder-los ampliar. A més, m'ha fet aprofundir més en els temes que m'interessaven.

COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

LA COMUNICACIÓ ORAL


Aquest és el vídeo de la meva recitatció del poema "Vincles" de Joan Vinyoli. 

Pot ser cosa dels ulls,

però puja del fons,
inesperadament,
cap a lligar-nos més.
Vida que es fa cap a més vida,
sense excessos de fe.Altres ho juguen tot
a un il·lusori guany.
Nosaltres esperem. Cap a on anem?
Som instruments d'alguna força
que ens té a les mans,
lliurant-nos l'un a l'altre,
guardant-nos l'un de l'altre.


Aquesta activitat crec que ha estat molt completa, ja que no només ens ha obligat a remenar la literatura catalana per tal de trobar un poema que ens agradés, sinó que a més ens ha fet posar en pràctica tot el que havíem après amb la lectura del llibre " Com parlar bé en públic". 

Amb el nostre grup de treball, hem elaborat un "Decàleg del bon comunicador" que serveix de conclusió final del llibre i com a referència per saber com parlar bé en públic.
 1. L'orador ha d'estar segur d'ell mateix i adoptar un to positiu per transmetre confiança al públic.
 2. Una bona preparació és essencial per a fer un bon discurs.
 3. És important tenir clar l'objectiu del discurs per poder-lo transmetre des del principi.
 4. En l'estructura del discurs és molt important la introducció i la conclusió perquè es pronuncien en els moments de màxima atenció.
 5. S'ha de tenir en compte el públic i anar modificant el discurs en funció de les seves reaccions.
 6. És bo utilitzar exemples concrets perquè ajuden a la comprensió i assimilació de les idees i els conceptes.
 7. Tot discurs ha de ser clar, breu i precís.
 8. S'ha de parlar i gesticular sempre amb naturalitat donant peu a la improvisació quan sigui possible.
 9. Hem de ser conscients del valor comunicatiu del llenguatge no verbal i aprofitar-lo adequadament.
 10. Fer un ús correcte dels mitjans audiovisuals com a suport del nostre discurs.

LA COMUNICACIÓ ESCRITA

Esciure és el procés a través del qual es produeix un text escrit significatiu. Per què un text sigui significatiu ha de complir una sèrie de caracterísitques, en cas contrari, parlem d'un no text. Per tant, les característiques d'un text són les qualitats que té un escrit quan actua eficaçment com a missatge real en una situació comunicativa. 

D'una banda, existeixen les característiques descriptives que són aquelles que analitzen i expliquen el funcionament d'algun aspecte lingüístic. En són tres: l'adequació, la coherència i la cohesió. La primera fa referència al grau d'adaptació d'un discurs a la seva situacuó comunicativa, tenint en compte el dialecte i el registre adequat. 


En aquesta captura de pantalla, podem veure un fragment de la conversa entre dos joves. En aquest cas, la característica de l'adequació sí que es compleix, ja que el lèxic, l'ortrografia i la sintaxi són adients al registre que toca, és a dir, al col·loquial. Ara bé, el llenguatge utilitzat en aquesta conversa en un altre ambient estaria fora de lloc.

La segona, la coherència, és la propietat que selecciona la informació rellevant de la que no ho és. A més, estableix una relació lògica no contradictòria entre les diferents parts del text. 

La tercera és la cohesió que és el conjunt de relacions que s'estableixen entre diferents elements o parts del text i que permeten al lector o a l'oient interpretar-lo amb eficàcia. 

 
En aquesta presentació del Departament de Llengua i Valencià, hi ha una bona explicació sobre aquesta característica i sobre els diferents mecanismes que podem utilitzar per assolir-la.

D'altra banda, hi ha les característiques prescriptives que són les que determinen les normes d'ús i són la correcció i la variació o estil.

Per treballar la comunicació escrita, hem realitzat una activitat en la que havíem d'elaborar un text seguint tots els passos de la composició escrita. 

La primera etapa és la planificació que consta de l'elaboració d'un esquema de l'anàlisi de la situació comunicativa preguntant-nos què volem escriure, com ho volem fer, per a qui i per a què; d'una pluja d'idees del tema escollit per tal de recollir informació i de l'esquema final amb la informació seleccionada i ordenada segons el nostre criteri. La segona és la redacció de totes auqestes idees en un text coherent. La tercera és la revisió que consisteix en avaluar el que hem escrit, veure si s'adiu a les nostres espectatives i modificar allò que creguem oportú.

La realització d'aquesta tasca em va fer pensar en que és necessari seguir un patró a l'hora de redactar un text i que jo no acostumo a fer ja que em deixo portar per la improvisació. 

LLENGUA ORAL I LLENGUA ESCRITA

Després d'haver explicat les característiques de la llengua oral i de la llengua escrita, crec que seria important remarcar les seves diferències. Buscant informació sobre quins són aquests aspectes que no comparteixen els dos canals, he trobat un esquema resum molt ben estructurat, realitzat per la Tània Bernal i publicat en el seu blog.


ELS TREBALLS MODULARS

Passejant per la blogosfera, he trobat una entrada de l'Anna Alcázar que m'ha semblat molt adient i apropiada pel que ara us vull explicar. En aquesta entrada parlaré dels dos treballs modulars que hem realitzat durant el semestre: Identitat i Territori i Publicació Digital. 

El primer, el que té per títol Identitat i Territori, consistia en elaborar una exposició oral  per parelles sobre qualsevol tema que poguéssim relacionar aquestes dues paraules. L'objectiu era triple:
 1. Trobar un tema que lligués amb aquestes paraules i aprofundir en ell, donar-hi mil voltes per descobrir-lo del tot.
 2. Aplicar les eines apreses a GITIC per tal d'elaborar un suport visual amè, atractiu i adequat a la situació.
 3. Expressar-nos de manera correcta lingüísticament parlant
El tema que hem decidit exposar és "L'inconscient". A continuació, us adjunto el Prezi amb el que hem acompanyat la nostra explicació.


Aquest treball ens ha permès descobrir tota la influència que l'inconscient té en la nostre comportament del dia a dia i comprobar que es pot arribar a determinar aspectes de la nostra personalitat a través de la manifestació de l'inconscient gràcies a la interpretació d'un dibuix. Crec que hem encertat en el tema que hem tractat, però que el recurs TIC que hem utilitzat  ha estat massa simple ja que només ens hem valgut d'una eina, el Prezi.

El segon treball és el de la Publicació Digital, que consisteix en una presentació oral partint de la hipòtesi de si el personatge escollit és o no un bon comunicador. Aquest es realitza en grups de cinc persones. 

El meu grup hem escollit fer un seguiment de l'Alfons López-Tena ja que hem considerat que a l'acostar-se les eleccions al Parlament de Catalunya estaria bé observar com es comunica un polític candidat a la presidència de la Generalitat. Per a l'elaboració d'aquesta tasca, ens hem valgut de moltes recursos TIC diferents com el Prezi, el Google Drive, el Pearltrees entre daltres. Per tant, podem dir que en aquest cas hem aplicat els coneixements adquirits a les classes de GITIC. A més, a l'hora de valorar si era o no un bon comunicador hem utilitzat la base teòrica estudiada a COED a través de la lectura del llibre "Com parlar bé en públic".

En conclusió, puc afirmar que els dos treballs modulars m'han servit de molt a l'hora d'aplicar els coneixements adquirits en aquestes dues matèries. 

EL PREZI

El Prezi és un programa de presentacions per explorar i compartir idees sobre un llenç virtual basada en la informàtica en núvol. Aquest programa es distingeix per la seva interfície d'usuari amb zoom, que permet als usuaris disposar d'una visió més apropada o més allunyada de la zona de la presentació. Prezi s'utilitza com a plataforma de pont entre la informació lineal i la no lineal. També es distingeix per ser una eina de presentació d'intercanvi d'idees, ja sigui de forma lliure o bé estructurada. 

El text, les imatges, els vídeos i altres mitjans de presentació es col·loquen sobre el llenç, i es poden agrupar en marcs. Després, els usuaris designen la grandària relativa i la posició entre tots els objectes de la presentació i com es fa el desplaçament entre aquests objectes, així com la ampliació/allunyament. Per a les presentacions lineals, els usuaris poden construir una ruta de navegació prescrita. La presentació final es pot desenvolupar en una finestra del navegador, també permetent una presentació fora de línia amb només descarregar l'arxiu. 


*amb l'ajuda de l'Ateneu

A diferència del PowerPoint, aquestes presentacións són més dinàmiques, interactives i no lineals. Un altre dels avantatges del Prezi és que està tot en una pàgina única, a més, facilita la combinació de text, imatge i vídeo. A més, és un servei gratuït i online, fet que fa que tothom pugui utilitzar-lo. 

Us deixo un vídeo que explica breument com fer servir aquesta innovadora eina. 
També podeu consultar a la Wikipedia algunes indicacions que descriuen la pantalla d'inici i els diferents menús, i que us poden ajudar a començar a treballar amb el Prezi.

ALGUNS CONSELLS

Per començar, hem de tenir clar que el Prezi és només un suport a l'exposició oral que realitzem. Per tant, la seva finalitat és acompanyar les nostres paraules, no substituir-les. 

Una altra recomenació estretament relacionada amb el fet d'utilitzar aquesta eina com a acompanyament i no com a base, és no omplir la presentació amb gaire text. Si està ple de frases escrites, el públic rebrà massa informació (el que li estem dient parlant i el que estan veient per la pantalla). Hem d'evitar aquest fet ja que no ajuda a la concentració dels oients perquè la seva atenció es dispersa entre escoltar i llegir.

En general, l'estructura d'una presentació oral sempre és la mateixa. El primer que s'ha de fer és captar l'atenció del públic de manera que li interessi seguir escoltant l'exposició. Després, s'ha d'explicar del que es parlarà perquè l'audiència tingui clar el tema que es tractarà. Tot seguit, s'exposa el cos del discurs de manera ordenada. Finalment, es fa un resum de tot el contingut remarcant clarament les idees principals. En aquest sentit, hem d'utilitzar el Prezi de la millor manera adquant-nos a aquesta estructura, per exemple començant amb un vídeo impactant o amb una música suggeridora.

Aquí podeu trobar uns altres deu consells també molt útils.

LA SIMPLICITAT ÉS FÀCIL, PERÒ ÉS DIFÍCIL

Prezi és una empresa amb uns valors ben definits que us presento a continuació.

- Ajudem a la gent a compartir idees.
- Animem a crear bellesa, no només a la funcionalitat.
- La curiositat és una meta, no un mitjà.
- Escoltem i estem oberts a aprendre de les experiències dels nostres usuaris.
- La simplicitat és fàcil, però és difícil.

Crec que és molt interessant que qualsevol empresa tingui una llista d'ideals, però a més aquests m'han semblat molt coherents i ben escollits.

diumenge, 30 de desembre de 2012

EL GOOGLE DRIVE

El Google Drive és un servei d'emmagatzematge d'arxius en línia introduit per Google a l'abril del 2012. El sistema de sinconització dels documenst permet als usuaris editar els seus arxius a l'ordinador i tenir-los disponibles al núvol, saber que es guardaran els canvis de manera automàtica, poder accedir a versions anterios d'un document després de ser modificat, realitzar pujades i baixades de documents i organitzar tot el que tinguin en diferents carpetes.


Fins ara l'eina utilitzada per a aquesta finalitat era el Dropbox, tot seguit us ajdunto una taula comparativa que he trobat per la xarxa gràcies a TotemGuard.


Comparativa
Google DriveGoogle Drive
DropBox contra Google Drive
Espacio gratuito
5 GB
2 GB
Incrementar espacio gratuito
No puedes incrementar espacio gratuito por ahora
500MB adicionales por cada persona que use tu enlace para crear una cuenta
Tamaño máximo de archivo
10 GB
Sin límite
Precios
25 GB: $2,49/mes
100 GB:$4,99/mes
1 TB GB: $49,99/mes
16 TB: $799,99/mes
50 GB: $9,99/mes
100 GB: $19,99/mes
1 TB GB: $799/mes
Sistemas operativos
Windows, OS X, Android, iOS (en breve), Linux (en breve)
Windows, OS X, Linux, Android, iOS, Windows Phone (en breve)
Cuenta de correo electrónico
Se necesita cuenta de Gmail
Se puede registrar con cualquier cuenta de email (Exchange, hotmail, etc)
Integración con Google Docs
Los Google Docs aparecen dentro de Google drive ahora pero siguen siendo editados online y no pueden descargarse al nuestro PC
(GoogleDocs no consumen espacio)
 No se integra con Google Docs
Integración con Google+, Picasa y Gmail
Disponible
No disponible
Compartir un fichero o carpeta entera con otros
Sólo disponible desde la aplicación web
Disponible desde la aplicación de escritorio haciendo clic derecho sobre el fichero
Compartir ficheros a través de un enlace público o privado
Disponible
(Permite compartir con otros usuarios
que no tengan Gmail)
Disponible
Colaboración en tiempo real
Disponible crear y responder comentarios en tiempo real
No permite feedback entre profesor y alumno en tiempo real
Buscador de ficheros
Mejor búsqueda avanzada de documentos
Menos opciones de configuración para la búsqueda
Buscador por OCR (reconocimiento óptico de caracteres)
Disponible
No disponible
Visualización de diferentes tipos de archivos desde el navegador
Disponible en vídeos de alta definición, Adobe Illustrator , Photoshop y más
Igualmente disponible
Velocidad de carga y descarga de un ficheroCarga y descarga un fichero más rápidamente. Pero no permite configurar el ancho de banda disponible.
Posibilidad de configurar el ancho de banda disponible y hacer más rápida la carga y descarga de un fichero
Velocidad de sincronización de un fichero de 50MB entre dos ordenadores
3 minutos en aparecer en nuestro otro ordenador
Un minuto en aparecer en nuestro otro ordenador si utilizamos LanSync,una opción inexistente en Google Drive
Ver versiones antiguas de un archivo
Debes descargar el fichero a tu ordenador (excepto para GoogleDocs)
Puedes ver en detalle versiones antiguas de un fichero desde la interfaz web
Días que guarda un archivo tras ser borrado 0 versiones antiguas
30 días
30 días pero con la cuenta Pro ilimitado
Propiedad de los archivos (Términos y condiciones)
Mantenemos la propiedad intelectual del contenido de los archivos pero Google añade la reserva de usar el contenido para mejorar el servicio al usuario, lo que quizás deja la posibilidad de obtener información sobre nosotros para hacer una publicidad personalizada.
Mantenemos la propiedad intelectual del contenido de los archivos sin esta reserva


PER ALS ALUMNES

Personalment, utilitzo molt el Google Drive no només a la universitat sinó també per gestionar tots els meus documents personals ja que crec que és una eina molt completa i útil en molts sentits. 

En primer lloc, trobo que és ideal per fer els treballs cooperatius ja que permet l'edició simultània del document per part de tots els membres del grup. A més, permet l'intercanvi d'opinions sobre el que es va redactant ja sigui mitjançant els comentaris o a través del xat. En segon lloc, permet generar adreces públiques dels nostres documents, d'aquesta manera podem compartir els nostres treballs, escrits, presentacions, formularis, imatges...En tercer lloc, facilita la organització dels documents, no només perque permet distribuir els arxius en carpetes, sinó perquè només cal que els tinguem al núvol i que hi accedim a través d'Internet. Per últm, el que més em sorpren d'aquesta eina, és la possibilitat de realitzar enquestes, generant una adreça web que es pot distribuir al públic per tal que l'omplin, i després poder analitzar els resultats ja que recull totes les respostes en un full de càlcul. Per aquest motiu, us he inserit un dels formularis que he realitzat aquest trimestre per conèixer les opinions sobre el sistema educatiu català actual.


PER ALS MESTRES


Com ja he dit abans, el Google Drive és una eina que permet emmagatzemar documents, imatges i vídeos online. Gràcies a les seves característiques, pot ser de gran utilitat per als mestres ja que hi poden accedir des de qualsevol ordinador o dispositiu amb connexió a Internet, sense necessetitat d'haver de guardar tots els documents en CD's o llapis de memòria per a portat-los de casa a l'escola i de l'escola a casa. Aquesta eina possibilita la modificació online dels documents. Al anar guardant automàticament els canvis que anem fent, actua com a còpia de seguretat. A més, dóna la possibilitat de compartir-los amb altres usaris ja sigui només per a visualitzar-ho o per poguer-ho editar. També permet compartir tot tipus d'arxius amb els alumnes o demanar-los tasques o fer-los visualitzar els vídeos i les imatges que vulguem.

dissabte, 29 de desembre de 2012

LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA

Gumperz i Dell Hymes defineixen la competència comunicativa d'una persona com el terme més general per definir la capacitat comunicativa d'una persona, que implica tant el coneixement de la llengua com l'habilitat per utilitzar-la. Per això és important, que l'individu sigui competent en quatre aspectes:
 1. Competència lingüística/gramatical, això vol dir que ha de dominar el codi lingüístic (el lèxic, la sintaxi, la semàntica...)
 2. Competència sociolingüística, fa referència a les regles socioculturals d'ús d'aquella llengua.
 3. Competència discursiva, és l'habilitat de produir i interpretar diferents tipus de discursos en qualsevol gènere de manera coherent i cohesionada.
 4. Competència estratègica, fa referència a l'habilitat d'utiltzar estratègies de comunicació verbal i no verbal per millorar l'efectivitat de la comunicació.
Entrant en més detall sobre la primera, la competència lingüística, hi ha quatre habilitats indispensables que hem d'aprendre per tal de considerar que l'hem assolida. Ordenades cronològicament segons les adquirim al llarg de la vida són: escoltar, parlar, llegir i escriure.

Escoltar vol dir comprendre un missatge a partir d'engegar un procés congitiu de construcció de significats i d'interpretació d'un discurs pronunciat oralment. Ara bé, saber escoltar va més enllà d'aquesta definició, també implica exercir un paper actiu i participatiu, respectar l'emissor i les seves idees, descobrir els objectius i propòsits de l'altre, saber reaccionar al missatge i parlar si cal quan el receptor hagi acabat.

Parlar significa expressar el nostre pensament a través del llenguatge articulat de forma coherent, clara i amb correció i adequació a la situació comunicativa. 

Llegir és el procés per mitjà del qual es compren un text escrit. Aquesta habilitat té una sèrie d'implicacions que complementen la definició inicial:

 • Llegir és un procés actiu, perquè qui llegeix ha de cosntruir el significat del text
 • Llegir és aconseguir un objectiu, perquè sempre llegim per algun motiu
 • Llegir és un procés d'interacció entre qui llegeix i el text
 • Llegir és implicar-se en un procés de predicció i inferència continu

Esciure és el procés a través del qual es produeix un text escrit significatiu, per fer-ho hem de tenir en compte aspectes formals, lingüístics i discursius.


*amb l'ajuda d'uns apunts de classe

EL LLENGUATGEEls humans som ésser socials per naturalesa, les persones interaccionem amb l'entorn i amb la resta d'habitants del món. Això és gràcies al llenguatge.

La definició del llenguatge és complexa ja que per fer-la, hem de tenir en compte molts factors. Però despres d'haver llegit el fragment del llibre Lingüística d'en Jesús Tusón he elaborat una definicó general del llenguatge.

Per començar he de dir que el llenguatge és un mitjà de comunicació i el més extens i els homes ja que tota expressió humana pot trobar traducció al llenguatge, en canvi, a l'inrevés, no. Però va més enllà de ser un instrument per a comunicar ja que és el que ens fa ser humans al fer possible el discurs abstracte, és a dir, ens permet el diàleg amb nosaltres mateixos i la reflexió sobre la pròpia experiència. A més, fa possible l'organització de les nostres percepcions ja que les reduim a un nombre limitat de tipus d'objectes. Aquesta reducció és la que permet l'enteniment entre persones. El llenguatge també és molt important per al desenvolupament dels individus ja que és un element bàsic en la formació del pensament. Gràcies a ell, es transmeten els coneixements de generació en generació a la vegada que es permet la permanència de la nostra història, en altre paraules, el llenguatge és indispensable com a suport de la memòria personal i col·lectiva.

LA CARA I LA CREU DEL LLENGUATGE

El llenguatge a la vegada que ens brinda una àmplia gamma de possibilitats ja que ens permet entendre'ns, transmetre coneixements i informacions, interncanviar pensaments, establir un diàleg amb la nostra persona, expressar els nostres sentiments...ens està limitant. 

El llenguatge, de fet, és un conjunt de metàfores subjectives que cadascú fa sobre una idea. Quan un concepte existeix a la nostra ment, busquem la paraula o conjunt de paraules que millor el descriguin per tal de poder-lo explicar als altres. Sí que és cert que aquest procés ens porta molts beneficis ja que permet que ens comprenguem. Ara bé, mai podrem arribar a saber si realment estem parlant del mateix. És curiós que ens faciliti la comunicació mentre ens fa perdre molts matisos personals que l'enriquirien. M'agradaria pensar que arribarà un dia on algun geni haurà inventat una forma de comunicació mental que ens permeti veure el món exactament com ho fa l'altre...

Sigui com sigui, encara que el llenguatge tingui una cara i una creu, és el que ens ha fet arribar a ser l'espècie que "domina" el món i el que permet el nostre desenvolupament personal.

MÉS ENLLÀ DE LES PARAULES

Ara bé, està clar que el llenguatge va molt més enllà de les paraules, és una forma d'expressió que engloba diverses maneres de transmetre el que ens passa pel cap. Per exemplificar aquesta sentència he insertat un vídeo que parla sobre els problemes existencials de l'home. Absolutament cada detall està pensat, cada imatge, cada so i cada paraula ens intenten transmetre una sensació. 
El primer cop que vaig veure aquest vídeo, una angoixa es va apoderar de mi i una ombra negra va tapar el sol. De sobte, em vaig sentir molt sola, trista i insegura. El fet que aquest visionat m'hagués transmès tot això em va fer pensar en el poder que té el llenguatge i en la seva funció transmisora i comunicadora. 

I tu, què en penses?

L'EDUCACIÓ I LES TIC

La relació entre l'educació i les TIC cada vegada és més estreta. Són dos temes aque actualment van molt lligats, ja que s'enriqueixen mútuament. Aquest fet em va quedar encara més clar després d'assistir a l'ITWorldEdu2012 a la conferència de l'Enrique Dans, professor de Sistemes d'Informació a l'IE Business School i tractava sobre l'impacte de les xarxes socials i de les noves tecnologies en el món de l'educació.

Va començar la xerrada recordant en què es basava l'educació abans: en memoritzar conceptes. L'accès al coneixement era complex, per això s'emmagatzemava en llibres perquè fos més accessible. La lectura anava acompanyada per l'explicació del professor que ajudava a comprendre el llibre i fomentava que es fixessin bé els conceptes a través d'activitats repetitives i mecàniques. Tot això, propiciava un entorn molt unidireccional on els alumnes gairebé no participaven ni interactuaven entre ells. Ara bé, la generació actual és diferent. Vivim en un temps on la revolució tecnològica té una gran influència, l'ús i el coneixement de les noves tecnologies és essencial. D'alguna manera, totes aquestes noves eines se'ns presenten com una oportunitat per canviar la manera d'ensenyar: les TIC poden esdevenir el suport perfecte per millorar l'educació. 

A partir d'aquí, el senyor Dans ens va explicar diferents maneres d'integrar algunes eines a l'aula. Per exemple, utilitzant el Twiter i el Blog per tal que els alumnes puguin expressar els seus pensaments i les seves reflexions a partir de tota la informació que se'ls dóna. A més, que puguin ampliar els temes que més els interessin i redactar entrades o piulades per compartir aquests nous coneixements amb els seus companys. Totes aquestes eines afavoreixen la interacció entre companys, l'intercanvi d'opinions, l'aprofundiment, la recerca d'informació i treballen les compentències lingüístiques i socials. D'aquesta manera, contribueixen a la formació íntegra dels alumnes i complementen els conceptes adquirits dins de l'aula.

Finalment, va remarcar que tot i així, la figura del mestre és fonamental, el seu paper en aquesta nova manera d'educar és primordial. Per ell, el mestre ha de tenir clar què vol explicar, ha d'utilitzar recursos molts diversos,  ha d'educar en valors, ha d'ensenyar a gestionar la informació i a contrastar-la i ha de posseir les anomenades competències digitals.

Per entrendre què signifiquen les competències digitals, he elaborat una presentació on recullo les caracterísitques que hauria de tenir un mestre a l'anomenada Era Digital per part de la UNESCO i de la ITSE.
Per tenir altres punts de vista sobre la relació entre l'educació i les TIC, us deixo una llista de reproducció del YouTube creada per Celes Arteta.

CANVIS

També us deixo una reflexió molt interessant sobre com afecten les xarxes socials a la nostra vida en general. Aquest escrit m'ha fet pensar molt en els canvis. El pas del temps i l'evolució, porten petites modificacions i noves incorporacions a la nostra vida, això són els canvis per mi. La veritat és que aquesta paraula espanta, els canvis sempre són incerts, no sabem si ens llançaran cap a l'èxit o si ens enterraran en el fracàs. Sigui com sigui, són inevitables. Per aquest motiu, hem de saber adaptar-nos a les noves situacions i tirar sempre endavant. Hem d'abandonar l'immobilisme causat per la por i reunir el coratge per començar a caminar sense baranes cap a un futur incert. Veure els canvis com a oportunitats per millorar és la actitud a tenir. Poc a poc, hem d'anar coneixent més aquest nou estat i enriquint-nos d'ell. Finalment, arribarem a una nova situació d'estabilitat en la que ja haurem assimilat els canvis i els haurem incorporat a la nostra vida. En aquest moment, tot ja estarà llest perquè el cicle torni a començar. Així, nosaltres avancem i la vida continua. Mentrestant, hem de saber que la inconstància marca el nostre camí, per això hem de trobar la seguretat dins de la incertesa, hem de trobar la nostra essència per poder aferrar-nos a allò que som i tenir una estrella polar que ens guiï quan estuguem perduts.
Tots aquests pensaments els podem traslladar al camp de l'educació, on cada dia se'ns presenten noves situacions que mai abans havíem hagut d'enfrontar. Els coneixements que haguem anat adquirint ens seran de gran utilitat ja que ens donaran la base teòrica necessària per guiar la nostra actuació. Ara bé, seran l'habilitat per a la improvisació i la capacitat d'adaptació al canvi les que determinaran els resultats.