dissabte, 13 d’octubre de 2012

EL LLENGUATGE AUDIOVISUAL

EL LLENGUATGE AUDIOVISUAL

El llenguatge audiovisual és un sistema de comunicació que combina la imatge i el so on el contingut icònic agafa més importància que el verbal. A més, promou un procesament global de la informació que proporciona al receptor una experiència unificada. Per una definició més completa i ampliada, recomano la lectura d'aquesta pàgina web.

No perquè sapiguem escoltar i mirar significa que entenguem aquest llenguatge, per aquest motiu cal una educació per captar el que ens vol transmetre. Això ho explica molt bé el doctor Guillermo Orozco en una entrevista que vam visionar a classe. En ella, tractava dos temes principals. D'una banda, remarcava el paper dels mitjans de comunicació com a agent educatiu, ja que encara que no ho vulguin, tenen un efecte educatiu. Per aquest motiu, s'ha d'exigir que es responsabilitzin d'aquesta funció. 

D'altra banda, insitia en la importància de l'educació en els mitjans de comunicació. És veritat que cada vegada més, les escoles estan dotades de les tecnologies necessàries, però això és insuficient. Calen un seguit de pedagogies que acompanyin els instruments i fomentin una bona alfabetització múltiple, és a dir, en tots els àmbits de la competència comunicativa. Però sobretot s'ha d'ensenyar que els mitjans de comunicació no mostren la realitat, en donen una interpretació d'aquesta. Per tant, és important que es fomenti l'esperit crític en els alumnes i que ells mateixos tinguin els criteris de selecció i interpretació de la informació que reben.

LA PUBLICITAT

Un dels exponents d'aquest llenguatge audiovisual és la publicitat. Aquest és un món desconegut per a mi i em va fer plantejar-me una sèrie de preguntes: què és? Quin és el seu objectiu? Què intenta transmetre? Com s'elabora el missatge? A partir d'aquí, vaig fer una recerca per intentar respondre aquestes preguntes.

La publicitat és un mitjà de comunicació persuasiu que pretén informar i, sobretot, convèncer els destinataris perquè actuïn d'una manera determinada.


Des d'un punt de vista comunicatiu, és una tècnica de caràcter complex, que utilitzen els productors de béns i serveis, per donar a conèixer alguna cosa al públic i persuadir-lo perquè realitzi una acció concreta. A través de la publicitat s’ incitar a la compra de determinats articles, a fer accions encaminades al consum, a participar en unes eleccions o a conduir amb prudència per evitar accidents. Es tracta sempre d'influir sobre el comportament del receptor.


Llavors, els anuncis constitueixen una de les fonts més importants d'estereotips capaços de modelar les aspiracions del destinatari i de promoure comportaments que contribueixen a idealitzar models consumistes de felicitat gràcies a la seva forta càrrega subjectiva.

L’objectiu de la publicitat és doble. D'una banda, pretén informar al receptor sobre alguna cosa, generalment sobre l'existència i característiques d'un producte que es vol vendre (valor denotatiu). De l'altra, s'intenta persuadir al receptor perquè adquireixi uns valors associats al producte: llibertat, privilegi, exotisme, distinció, poder, joventut, prestigi, aventura, seguretat, ambició, èxit ... (valor connotatiu). Aquest últim és el propòsit que es considera prioritari.

La publicitat comporta una comunicació totalment planificada. L'empresa que vol vendre un producte contracta una empresa publicitària que s'encarrega d'elaborar el missatge per donar a conèixer el producte al seu possible consumidor. En aquesta empresa, un equip s'encarrega de fer un estudi de mercat per concretar el perfil del consumidor potencial. En el missatge publicitari cobra especial importància el destinatari, per això predomina la funció apel·lativa del llenguatge, ja que l'objectiu final de la comunicació és captar l’atenció del receptor per influir en els seus interessos i actituds.

El missatge lingüístic i la imatge es complementen per formar una unitat i els dos empren dos tipus de missatges. El  denotatiu o literal que és el primer nivell d'intel·ligibilitat de la paraula o de la imatge, i el connotatiu o de significats simbòlics que aporta valors afegits al que es veu o se sent.

Segons el suport que utilitzen, els missatges poden ser auditius (la ràdio), visuals (cartells, premsa, prospectes) i audiovisuals (televisió i cinema).

Algunes característiques d'aquest missatge són l'originalitat, la brevetat i el suggeriment. La primera és imprescindible per atreure l'atenció del destinatari i convertir-lo en receptor. La recerca de l'originalitat fa del llenguatge publicitari el més innovador i més ric en recursos. La segona és important ja que cal transmetre un missatge al receptor de manera efectiva sense arribar a cansar. La tercera consisteix a associar al producte imatges, paraules o sons triats per tal de suggerir una sèrie de valors com la felicitat, la sensualitat o la joventut que ens moguin a aconseguir aquest article.*extret d'un treball i d'uns apunts de l'any passat.

ESTEREOTIPS I VALORS SUPERFICIALS

Després de tot, la frase que em crida més l'atenció és aquesta: els anuncis constitueixen una de les fonts més importants d'estereotips. Aquesta frase em va pensar en quins són els valors que sustenta la societat actual, la resposta és ràpida: llibertat, sensualitat, felicitat, plaer, poder, popularitat... però sobretot SUPERFICIALITAT. Des del meu punt de vista, cada vegada ens fixem menys en la profunditat de les coses, el que va més enllà dels simples fets, no ens preguntem el perquè del què fem, simplement actuem per inercia social, perquè toca i ho hem de fer. 

Cada vegada valorem més qualitats com l'ambició, la facilitat per a les relacions socials i la imatge, i no tenim tant en compte altres valors com l'empatia, la sensibilitat, la solidaritat, la sinceritat, l'esforç o la paciència.

Per tant, veig que la nostra tasca com a futurs mestres és molt important ja que està a les nostres mans el futur de les properes generacions, tot dependrà dels valors sobre els que eduquem.

UN PROJECTE D'ESTIU

Per últim, us deixo amb un vídeo que he fet aquest estiu amb uns amics intentant seguir el patró de l'anunci d'Estrella Damn. A través de les imatges i de la música, vam intentar transmetre una sèrie de valors que espero que us hagin arribat. Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada